Door op “Alle cookies accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op dit apparaat voor het verbeteren van je websitenavigatie en het analyseren van je handelingen op deze website. Zie onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Privacy Policy

De inhoud van deze website is samengesteld door Veganworld - a new lifestyle met het doel om informatie over zijn diensten te verstrekken. Voor alle vragen, opmerkingen of eventuele klachten kan u terecht op het e-mailadres eddy@veganworld-anewlifestyle.com. Door uw bezoek aan of gebruik van deze website gaat u akkoord met het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden beschreven in deze disclaimer.

Over dit privacybeleid 

Veganworld - a new lifestyle hecht belang aan uw privacy. Daarom willen we gebruikers van deze website informeren over de manieren waarop we omgaan met data die verzameld wordt, en uw rechten daarbij. Neem dit beleid even grondig door en contacteer ons gerust met uw vragen of opmerkingen. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van veganworld - a new lifestyle. Dit privacybeleid valt onder de verantwoordelijkheid van Veganworld - a new lifestyle (Eddy Knevels), met als maatschappelijke zetel Leonard Meesstraat 20, 3970 Leopoldsburg. Voor al uw vragen, opmerkingen of eventuele klachten kan u terecht op het bovenvermelde e-mailadres.

Het is mogelijk dat wij ons beleid op bepaalde momenten zullen aanpassen. De aangepaste voorwaarden zullen zo duidelijk mogelijk gecommuniceerd worden en gelden vanaf het moment dat ze bekend gemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo goed mogelijk persoonlijk informeren en indien nodig opnieuw uw toestemming vragen.

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Welke gegevens verwerken we over u?
Artikel   2 – Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Artikel   3 – Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
Artikel   4 – Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Artikel   5 – Uw rechten
Artikel   6 – Cookies
Artikel 1 - Welke gegevens verwerken we over u?
Veganworld - a new lifestyle verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:
Cookies - Bij ieder gebruik van onze website kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden. Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vindt u in artikel 6. 
Communicatiegegevens - Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft.
Artikel 2 - Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Algemene doeleinden:Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:
Cookies - om onze website te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
Communicatiegegevens - om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

Direct marketing:
We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse getoond hebben in onze diensten, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen. Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.
Artikel 3 - Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
In bepaalde omstandigheden moeten wij uw gegevens delen met derden:overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving, financiële instellingen, verzekeringsinstellingen.

Uw persoonsgegevens worden enkel bekendgemaakt aan derden die meewerken aan de diensten geleverd via deze website.Wij doen beroep op derden die persoonsgegevens bewaren buiten de Europese Economische Ruimte voor oa hosting en verwerking van analytische gegevens. Deze derden bevinden zich in Amerika. Volgens onze informatie hebben zij hun gebruikersvoorwaarden in overeenstemming gebracht met de Europese regelgeving.
Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren (op grond van uw toestemming en/of de uitvoering van een overeenkomst) of om bezoekersgedrag te monitoren zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren (op grond van een gerechtvaardigd belang). Wij zullen uw gegevens dan ook niet doorverkopen aan derden of toestemming verlenen aan derden om uw gegevens te gebruiken anders dan voor de hierboven vermelde doelstelling.
Artikel 4 - Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften.
Artikel 5 - Uw rechten
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar eddy@veganworld-anewlifestyle.com, per post naar Leonard Meesstraat 20, 3970 Leopoldsburg.
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij

de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00 
contact@apd-gba.be. 

In geen geval kan Veganworld - a new lifestyle (Eddy Knevels) aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Artikel 6 - Cookies
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Cookielijst
Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacy-instellingen registreren, in onze website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze website zullen dan niet werken. 

Analytische cookies
Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site bezocht heeft.Dit heeft betrekking op de cookies van google analytics.

Marketing cookies
Deze cookies worden gebruikt om advertenties beter af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de site gebruiker. Ze kunnen ook gebruikt worden om het aantal verschijningen van advertenties te limiteren en om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten. Advertentie-netwerken plaatsen deze meestal met toestemming van de website beheerder.

Functionele of persoonlijke voorkeur cookies
Deze cookies stellen onze website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat, kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.Dit heeft betrekking op de cookies voor het onthouden en beheren van uw cookie-voorkeuren, het tonen van video's via vimeo en youtube.
Als u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites.
Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes opnieuw instellen via de instellingen van uw browser. Indien u cookies in of uit wenst te schakelen via uw webbrowser, dient u uw browserinstellingen te wijzigen (via het tabblad "Voorkeuren" of "Opties").

De volgende koppelingen geven meer informatie over hoe u cookies kunt beheren. U kunt ook het tabblad "Help" van uw browser raadplegen.
Cookies verwijderen en beheren in Internet Explorer
Cookies verwijderen en beheren in Mozilla Firefox
Cookies verwijderen en beheren in Chrome
Cookies verwijderen en beheren in Safari

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op eddy@veganworld-anewlifestyle.com, per post op Leonard Meesstraat 20, 3970.Leopoldsburg.
Meer informatie over cookies vindt u ook op: https://www.aboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/
Wil je graag op de hoogte gebracht worden van de laatste ontwikkelingen rond Veganworld, meld je dan hier aan.
Door in te tekenen gaat u akkoord met onze Privacy Policy en geeft u uw toestemming om regelmatig nieuws van ons te ontvangen.
Bedankt! Wij hebben uw inschrijving goed ontvangen.
Sorry! Er is iets fout gegaan. Gelieve ons te contacteren via de contact pagina.
© 2023 Eddy Knevels - Btw: BE0837.243.325 - Leonard Meesstraat 20 - 3970 Leopoldsburg.